Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อกำหนดและเงื่อนไข Goal168

Goal168 ยินดีต้อนรับผู้ใช้ทุกท่าน

เว็บไซต์ Goal168 นำเสนอเกมส์เดิมพันออนไลน์หลากหลายประเภท ผู้ใช้ทุกท่านต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์

1. คำนิยาม

 • “ผู้ใช้” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ Goal168
 • “บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ Goal168
 • “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ Goal168 และหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • “บริการ” หมายถึง เกมส์เดิมพันออนไลน์ และบริการอื่นๆ ที่ Goal168 นำเสนอบนเว็บไซต์
 • “เงินเดิมพัน” หมายถึง เงินที่ผู้ใช้โอนเข้าบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้ในการเดิมพัน

2. การสมัครสมาชิก

 • ผู้ใช้ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก
 • ผู้ใช้ต้องรักษาความลับของรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ และไม่บอกรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบ
 • Goal168 มีสิทธิ์ระงับหรือปิดบัญชีผู้ใช้ได้หากผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข

3. การเดิมพัน

 • ผู้ใช้สามารถเดิมพันในเกมส์ต่างๆ บนเว็บไซต์ Goal168
 • ผู้ใช้ต้องโอนเงินเดิมพันเข้าบัญชีผู้ใช้ก่อนเริ่มเดิมพัน
 • ขั้นต่ำในการเดิมพันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเกมส์
 • ผลลัพธ์ของการเดิมพันจะขึ้นอยู่กับผลของเกมส์
 • Goal168 จะจ่ายเงินรางวัลให้ผู้ใช้ตามผลลัพธ์ของการเดิมพัน
 • ผู้ใช้สามารถถอนเงินรางวัลออกจากบัญชีผู้ใช้ได้

4. การชำระเงิน

 • ผู้ใช้สามารถฝากเงินเข้าบัญชีผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บัตรเครดิต/เดบิต ธนาคารออนไลน์ และ E-wallet
 • Goal168 อาจหักค่าธรรมเนียมการฝากเงินตามที่กำหนด
 • ผู้ใช้สามารถถอนเงินรางวัลออกจากบัญชีผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บัญชีธนาคาร E-wallet และบัตรเครดิต/เดบิต
 • Goal168 อาจหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินตามที่กำหนด
 • ระยะเวลาในการถอนเงินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่องทางการถอนเงิน

5. ความรับผิดชอบ

 • ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนบนเว็บไซต์
 • ผู้ใช้ต้องเดิมพันด้วยความรับผิดชอบและไม่เล่นเกินกำลัง
 • Goal168 มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเดิมพันที่ยุติธรรม โปร่งใส และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทุกท่าน
 • Goal168 จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการลักลอบขโมยข้อมูล
 • Goal168 ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้

6. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • Goal168 อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
 • ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นประจำเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

7. การติดต่อ

หากผู้ใช้มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข สามารถติดต่อทีมงาน Support ของ Goal168 ทาง LINE : @168goal ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

8. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย

9. การแยกแยะข้อความ

หากข้อความใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกถือว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อความดังกล่าวจะถือว่าถูกแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้

10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์และเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของ Goal168 หรือผู้ให้สิทธิ์ของ Goal168 ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์คัดลอก ดัดแปลง แจกจ่าย หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Goal168

11. การยกเว้น

Goal168 จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อธุรกิจ และความเสียหายส่วนตัว

12. การจำกัดความรับผิดชอบ

ความรับผิดทั้งหมดของ Goal168 ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าจะในสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือความรับผิดชอบอื่นๆ จะไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ใช้จ่ายให้กับ Goal168 สำหรับการใช้งานเว็บไซต์

13. การชดเชย

ผู้ใช้ตกลงที่จะชดเชยและปกป้อง Goal168 และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานจากและต่อต้านการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ หรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยผู้ใช้

14. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับ Goal168 เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ และแทนที่ข้อตกลงหรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างผู้ใช้กับ Goal168 เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

15. การยกเว้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดย Goal168 เพียงฝ่ายเดียวโดยการเผยแพร่การแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

16. การแปล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เวอร์ชันภาษาไทยจะเป็นเวอร์ชันที่ควบคุมข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างเวอร์ชันภาษาไทยและเวอร์ชันภาษาอื่น เวอร์ชันภาษาไทยจะมีผลชี้ขาด

สรุป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Goal168 นี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกการใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด และสอดคล้องกับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ควรอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนบนเว็บไซต์ Goal168 มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยุติธรรม โปร่งใส และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทุกท่าน

หมายเหตุ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Goal168 นี้ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดบนเว็บไซต์ Goal168 อยู่เสมอ